برگزاری مسابقات داخلی شطرنج و اعزام نفرات منتخب به مسابقات کارگری استان

برگزاری مسابقات داخلی شطرنج و اعزام نفرات منتخب به مسابقات کارگری استان

از ابتدای سال با مساعدت مدیریت محترم عامل , با راه اندازی کمیته رفاه و ورزش و انتخاب چهار نفر از همکاران علاقمند و فعال در اجرای برنامه های رفاهی و ورزشی, اقدام به احداث فضای اختصاصی ورزشی جهت استفاده از کلیه همکاران نموده و در این راستا با برگزاری مسابقات ورزشی در داخل شرکت ,  ایجاد یک محیط کار با نشاط با سلامت روحی و روانی مضاعف در دستور کار دپارتمان منابع انسانی گردید.
برگزاری مسابقات شطرنج با حضور بیش از 50 نفر از کارکنان  که در پایان آقایان : نفر اول :غلامحسن شریفی نفر دوم : علیرضا فرنودی نفر سوم: علی دولتی را بدست آوردند و با اعطاء جوایز به مسابقات سراسری کارگری استان راه یافتند. این مسابقات در اردیبهشت ماه سال 94 برگزار گردیده است.

پنجشنبه 7 آبان 1394
شرکت شیشه لیا