شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب سایت شرکت شیشه لیا، می‌باشد.

  1. مالکیت معنوی

    کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت شیشه لیا، می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت شرکت شیشه لیا اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

  2. شرایط استفاده از خدمات سایت

    به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت شیشه لیا، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آن‌ها را رعایت کنید.