برگزاری مسابقات داخلی فوتبال دستی و اعزام نفرات منتخب به مسابقات کارگری استان

برگزاری مسابقات داخلی فوتبال دستی و اعزام نفرات منتخب به مسابقات کارگری استان

با برنامه ریزی کمیته رفاه و ورزش شرکت , یک دوره مسابقات فوتبال دستی به صورت تیمی دونفره بین کلیه کارکنان با حضور 34 تیم برگزار گردید که در پایان آقایان: اسماعیل خمسه و مجید افتخاری به عنوان تیم قهرمان , محمد محمدی و حسن سلمان زاده به عنوان تیم دوم و شعبان اسفندیاری و مهران پورقلی به عنوان تیم سوم برگزیده شدند و نفرات برتر این مسابقات در غالب چهار تیم بعنوان نمایندگان شرکت , در مسابقات سراسری کارگری استان حضور بهم رساندند که در این مسابقات تیم فوتبال دستی لیا با شایستگی مقام دوم تیمی و مقام چهارم انفرادی را در سطح استان کسب نمودند. این مسابقات ار تاریخ 94/04/22 لغایت 94/04/25 برگزار گردید.

پنجشنبه 7 آبان 1394
شرکت شیشه لیا