تشکیل کمیته های 1-آتش نشانی 2-امداد و نجات 3-فوریتهای پزشکی

تشکیل کمیته های 1-آتش نشانی 2-امداد و نجات 3-فوریتهای پزشکی

در راستای ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش کارکنان و افزایش ضریب ایمنی و بهداشتی و ایجاد یک فضای امن کاری در سازمان , اقدام به تشکیل کمیته های آتش نشانی (4 کمیته) و فوریتهای پزشکی گردید و با همکاری سازمانهای ذیربط , آموزشهای تئوری و عملی را اعضاء کمیته ها گذرانده و نهایتا با برگزاری مانورهای مشترک در شرکت سطح آمادگی خود را در مقابل خطرات و وقایع احتمالی افزایش دادند.این کمیته ها از تاریخ مرداد 94 مشغول به فعالیت میباشد.

پنجشنبه 7 آبان 1394
شرکت شیشه لیا