صعود اعضاء کمیته کوهنوردی شرکت شیشه لیا به قله شاه البرز

صعود اعضاء کمیته کوهنوردی شرکت شیشه لیا به قله شاه البرز

با هماهنگی کمیته ورزش شرکت , گروه 5 نفره کوهنوردی شرکت متشکل از آقایان خرقانی , نصیری , سعادتجو , نوری و حیدری طی یک سفر دو روزه اقدام به صعود به قله 4250 متری قله شاه البرز در اتفاعات البرز نمودند.این صعود در شهریور ماه 94 انجام گردیده است.

پنجشنبه 7 آبان 1394
شرکت شیشه لیا